🐢 Hướng dẫn thực hành phần mềm Logo (Sách Bài Tập) 🐢 Bài 5 🐢 Chủ đề 4 🐢 Tin Học Lớp 5

15 Tháng Tư, 2022💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 (Sách Bài Tập)
🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo
🐢 Bài 5: Luyện tập về thủ tục
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Nguồn: https://dongnamdesign.vn/

Xem thêm: https://dongnamdesign.vn/logo-colection/mau-logo-dep/

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *