Cách Đặt Mục Tiêu Để Trở Thành Nhà Thiết Kế Đồ Họa | Graphic Designer

13 Tháng Tư, 2022—–
Để có một năm mới thành công, chúng ta đều cần đặt mục tiêu cho mình. Nhưng đặt thế nào là đúng, là hợp lý? Kỹ thuật SMART goal sẽ dẫn đường.

00:00 – Tại sao cần đặt goal?
01:30 – Giới thiệu SMART goal
02:12 – Specific: Sự rõ ràng
03:33 – Measurable: Đo đạc được
04:53 – Achievable: Khả thi
06:41 – Relevant: Liên quan
08:52 – Timebound: Có giới hạn thời gian
10:47 – Tổng kết

—–
DAS Facebook:
DAS Website:
Các khóa Online:
Youtube Channel:

Nguồn: https://dongnamdesign.vn/

Xem thêm: https://dongnamdesign.vn/logo-colection/tai-lieu-hoc-do-hoa/

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.