Thống Kê Ứng Dụng – Chương 03: Trình bày đồ họa (Art and Science of Graphical Presentation) – Ver B

14 Tháng Tư, 2022Tài liệu dành cho sinh viên ngành kỹ thuật của Trường Đại Học Cần Thơ

Môn Thống Kê Ứng Dụng – XD
Chương 03: Nghệ thuật & Khoa học của trình bày đồ họa (Art and Science of Graphical Presentation) – Version B

Nguồn: https://dongnamdesign.vn/

Xem thêm: https://dongnamdesign.vn/logo-colection/tai-lieu-hoc-do-hoa/

Thẻ:, , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *