Top sách hay nhất định phải đọc: Thay đổi để thành công P4

14 Tháng Tư, 2022Top sách hay nhất định phải đọc: Thay đổi để thành công P4 Trước khi tâm trí có thể làm việc hiệu quả, chúng ta phải phát triển nhận thức của chúng ta về những gì chúng ta hy vọng tiếp cận. Maxwell gọi đó là tư duy thay đổi để thành công. Khi tâm trí có một mục tiêu xác định và tập trung, nó có thể chỉ đạo và điều hướng hoạt động cho đến khi nó đạt đến mục tiêu như dự kiến.

Nguồn: https://dongnamdesign.vn/

Xem thêm: https://dongnamdesign.vn/giai-tri/sach-hay/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *