Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế Đồ Họa DAS Có Gì Hay?

11 Tháng Tư, 2022—–
Tại sao Huy tạo ra DAS? Triết lý giảng dạy của DAS như thế nào? Các bạn học được gì sau khóa học?

00:00 – Tại sao Huy chưa trả lời nên học ở đâu?
01:13 – Giới thiệu trung tâm DAS
02:47 – Triết lý giảng dạy
04:30 – Thực trạng ngành
06:43 – Học đúng chuyên ngành
08:34 – DAS dạy thế nào để học viên thành công?
08:45 – Giáo dục có hệ thống
09:02 – Học nhanh làm nhanh
09:42 – Giáo dục thực tế
10:27 – Networking
11:07 – Các khóa học ở DAS
11:25 – Vector Graphic Basics
13:59 – Promotional Design Basics
15:13 – Design Foundation
15:52 – Brand Identity Foundation
17:27 – User Interface Foundation
18:36 – Advanced Brand Identity
21:00 – Nếu chưa rõ mình theo gì
21:18 – Trụ sở DAS và quyền lợi kỳ học tháng 5

—–
DAS Facebook:
DAS Website:
Các khóa Online:
Youtube Channel:

Nguồn: https://dongnamdesign.vn/

Xem thêm: https://dongnamdesign.vn/logo-colection/tai-lieu-hoc-do-hoa/

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *